GODZINY OTWARCIA
Poniedziałki: 15:00 - 20:00
Czwartki: 11:00 - 15:00
Soboty: 15:00 - 18:00

ADRES
POSK, IV piętro,
238-246 King Street,
Hammersmith,
Londyn W6 0RF

TELEFON
0782 740 2331

EMAIL
info@centrumpomocy.org

Co to jest Rodzina Zastępcza?

Rodzina zastępcza to sposób na zapewnienie życia rodzinnego dla dzieci i młodych ludzi, którzy nie mogą mieszkać i funkcjonwać  z rodzicami biologicznymi.

Rodzina zastępcza różni się od adopcji tym, że lokalne władze, które nadzorują dziecko pozostają odpowiedzialne za nie jako rodzic wspierający. W związku z tym rodzina zastępcza dostaje zasiłek na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem oraz dodatkowe wsparcie.
Dodatkowo związek dziecka z rodzicami biologicznymi jest utrzymywany poprzez regularne spotkania .

W Wielkiej Brytanii, opiekę zastępczą można podzielić na trzy grupy:

1) Opieka „o charakterze pogotowia rodzinnego ” -  w rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt     okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka
2) Przekazanie opieki nad dzieckiem dalszej rodzinie lub krewnym, na określony czas, lub też na stałe
3) Długotrwała opieka zastępcza


Jak zostać Rodziną Zastępczą?
Opiekunem zastępczym, może być każdy, kto skończył 18 lat. Inaczej, niż w przypadku adopcji, nie ma określonych, kryteriów, które mogłyby wykluczać kogoś z podjęcia opieki zastępczej.
Aby zostać Rodziną Zastępczą, musisz skontaktować się lokalnym urzędem lub agencją opiekuńczą.

Na proces aplikacji składa się 5 kroków:

1) Urząd lub Agencja zbierze informacje medyczne oraz prawne (zaświadczenie o niekaralności) na twój temat  oraz członków twojej rodziny powyżej 18 roku życia.
2) Będziesz uczestniczyć w spotkanich przygotowujących do rodzicielstwa zastępczego.
3) Będziesz brał udział w procesie kwalifikacji, który ma na celu ocenić twoją zdolność i predyspozycje do opieki nad dzieckiem. Ten proces opiera się na rozmowach, wywiadach, zbieraniu opinii środowiskowych i trwa do 6 miesięcy.
4) Twój wniosek razem z wszystkimi wcześniej zebranymi dokumentami zostanie wysłany do niezależnej rady, która oceni czy możes zostać rodziną zastępczą.
5) Ostateczną decyzja zostanie podjęta przez lokalny urząd lub agencję opiekuńczą.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronach: www.gov.uk/foster-carers i www.dzieciak.co.uk


OSOBY ZAINTERESOWANE STWORZENIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA POLSKICH DZIECI SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE W CENTRUM POMOCY RODZINIE!

Pobierz informacje dotyczące opieki zastępczej.
Copyright © Centrum Pomocy Rodzinie 2015
Projekt i wykonanie strony: Justyna Sobotka
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałki: 15:00 - 20:00
Czwartki: 11:00 - 15:00
Soboty (wyłącznie umówione
spotkania): 15:00 - 18:00


ADRES
POSK, IV piętro,
238-246 King Street,
Hammersmith,
Londyn W6 0RF

TELEFON
0782 740 2331

EMAIL
info@centrumpomocy.org

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej